Minneapolis: August 10, 2013 (2:30 PM) - segwayphotos