Minneapolius:September 13, 2015(2:30 pm) - segwayphotos