Minneapolis:September 27,2015(3:00 pm) - segwayphotos