Minneapolis:September 13, 2015 (3:00 pm) - segwayphotos