Minneapolis:September 12,2015(3:00 pm) - segwayphotos