Minneapolis:September 12,2015(2:00 pm) - segwayphotos