Minneapolis:September 11,2015(2:30 pm) - segwayphotos