Minneapolis:September 10,2015(5:00 pm) - segwayphotos