Minneapolis:September 10,2015(1:30 pm) - segwayphotos