Minneapolis:September 10,2015 (2:30 pm) - segwayphotos