Minneapolis: September 28, 2015 (2:30pm) - segwayphotos