Minneapolis: September 27, 2015(2:30 pm) - segwayphotos