Minneapolis: March 31, 2015 (1:30 pm) - segwayphotos