Minneapolis: March 28, 2015 (1:00 pm) - segwayphotos