Minneapolis: March 16, 2015 (1:00 pm) - segwayphotos