Minneapolis: March 15, 2015 (1:00 pm) - segwayphotos