Minneapolis: March 14, 2015 (1:00 pm) - segwayphotos