Minneapolis: August 9, 2014 (3PM Tour) - segwayphotos