Minneapolis: August 7, 2014 (3PM Tour) - segwayphotos