Minneapolis: August 4, 2014 (2:30PM Tour) - segwayphotos