Minneapolis: August 3, 2014 (3PM Tour) - segwayphotos