Minneapolis: August 29, 2014 (2:30pm) - segwayphotos