Minneapolis: August 28, 2014 (2:30pm) - segwayphotos