Minneapolis: August 27, 2014 (3:00pm) - segwayphotos