Minneapolis: August 26, 2014 (2:30pm) - segwayphotos