Minneapolis: August 25, 2014 (2:30pm) - segwayphotos