Minneapolis: August 2, 2014 (3PM Tour) - segwayphotos