Minneapolis: August 18, 2014 (2:30 PM Tour) - segwayphotos