Minneapolis: August 17, 2014 (3:00 PM Tour) - segwayphotos