Minneapolis: August 16, 2014 (10 AM Tour) - segwayphotos