Minneapolis: August 15, 2014 (3PM Tour) - segwayphotos