Minneapolis: August 15, 2014 (10 AM Tour) - segwayphotos