Minneapolis: August 12, 2014 (5:00PM) - segwayphotos