Minneapolis: August 31, 2014 (3:00PM) - segwayphotos