Minneapolis: July 27, 2012 (PM Group 1 & 2) - segwayphotos