Minneapolis: July 24, 2012 (PM Group 2) - segwayphotos