Minneapolis: July 24, 2012 (PM Group 1) - segwayphotos