Minneapolis: July 14, 2013 (2:30PM) - segwayphotos