Minneapolis: July 12, 2013 (2:30PM) - segwayphotos